Οδηγίες εγκατάστασης & χρήσης [rev. 09-2015]

Ψησταριά
 1. Η συσκευασία περιλαμβάνει δώδεκα (12) παξιμάδια & δώδεκα (12) ροδέλες. Κατά τη συναρμολόγηση, οι βίδες που προεξέχουν από τα μέρη της ψησταριάς μπαίνουν στις τρύπες που διαθέτουν τα υπόλοιπα μέρη και ύστερα αφού μπει η ροδέλα βιδώνεται το παξιμάδι. Πριν τοποθετηθεί η ψησταριά το έδαφος πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένο, αλφαδιασμένο και γερό ώστε να αντέξει μεγάλο βάρος, συνίσταται η κατασκευή τσιμέντινης βάσης.
 2. Η ψησταριά συναρμολογείται σύμφωνα με το σχεδιά- γραμμα του φυλλαδίου.
 3. Κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης ξεκινώντας από τη βάση μέχρι να καταλήξουμε στην κορυφή, πρέπει το κάθε στάδιο να ευθυγραμμίζεται ώστε να είναι πάντα αλφαδιασμένο.
  !!!!Προσοχή!!!!Δεν κολλάμε τα μέρη μεταξύ τους με κόλλα, μείγμα τσιμέντο είναι αρκετό να κρατήσει αλλά και να αλφαδιάσει τα μέρη μεταξύ τους!!!!
 4. Όταν ολοκληρωθεί η συναρμολόγηση μπορείτε να επενδύσετε τη ψησταριά χωρίς όμως να είναι απαραίτητο. Εφόσον έχετε τοποθετήσει τη ψησταριά πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 24 ώρες για να μπορέσετε να τη χρησιμοποιήσετε.
 5. Το άναμμα πρέπει να γίνεται με κάρβουνα και σταδιακά, ιδιαίτερα απαραίτητη προϋπόθεση εφόσον έχει πάρει υγρασία πχ. από βροχή. Το απότομο άναμμα με ξύλα μπορεί να προκαλέσει ρωγμές και να κάνει ζημιά.
 6. Για να αποφύγουμε την υγρασία και για να διατηρηθεί πολλά χρόνια η ψησταριά συνίστατε η τοποθέτηση στέγαστρου.
Πάγκος Ψησταριάς
 1. Η συσκευασία περιλαμβάνει οκτώ (8) παξιμάδια & οκτώ (8) ροδέλες.
 2. Κατά τη συναρμολόγηση, οι βίδες που προεξέχουν από τα μέρη του πάγκου μπαίνουν στις τρύπες που διαθέτουν τα υπόλοιπα μέρη και ύστερα αφού μπει η ροδέλα βιδώνεται το παξιμάδι.
 3. Πριν τοποθετηθεί ο πάγκος το έδαφος πρέπει να είναι ευθυγραμμισμένο, αλφαδιασμένο και γερό ώστε να αντέξει το βάρος, συνίσταται η κατασκευή τσιμέντινης βάσης. Ο πάγκος συναρμολογείται σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα του εγχειριδίου. Κατά τη διάρκεια της συναρμολόγησης ξεκινώντας από τη βάση μέχρι να καταλήξουμε στην κορυφή, πρέπει το κάθε στάδιο να ευθυγραμμίζεται ώστε να είναι πάντα αλφαδιασμένο.
  !!!!Προσοχή!!!!Δεν κολλάμε τα μέρη μεταξύ τους με κόλλα, μείγμα τσιμέντο είναι αρκετό να κρατήσει αλλά και να αλφαδιάσει τα μέρη μεταξύ τους!!!!
 4. Όταν ολοκληρωθεί η συναρμολόγηση μπορείτε να επενδύσετε το πάγκο χωρίς όμως να είναι απαραίτητο. Εφόσον έχετε τοποθετήσει ο πάγκος πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 24 ώρες για να μπορέσετε να τη χρησιμοποιήσετε. Για να αποφύγουμε την υγρασία και για να διατηρηθεί πολλά χρόνια ο πάγκος συνιστάτε η τοποθέτηση στέγαστρου.
Φούρνος
 1. Πριν τοποθετηθεί ο φούρνος, το έδαφος πρέπει να είναι αλφαδιασμένο ώστε να έχει κλίση όταν ολοκληρωθεί η τοποθέτηση. Κατα τη διάρκεια της συναρμολόγησης προσέχουμε να είναι πάντα αλφαδιασμένα τα κομμάτια, για να γίνει αυτο χρησιμοποιούμε ελάχιστη ποσότητα τσιμέντου στα κενά που δημιουργούνται αναμεσα στα κομμάτια.​
  !!!Προσοχή!!!!Δεν κολλάμε τα μέρη μεταξύ τους με κόλλα, μείγμα τσιμέντο είναι αρκετό να κρατήσει αλλά και να αλφαδιάσει τα μέρη μεταξύ τους!!!!
 2. Όταν ολοκληρωθεί η συναρμολόγηση συνίσταται να χτίσετε περιμετρικά του κελύφους μέχρι το ψηλότερο σημείο του και να το γεμίσετε με άμμο ώστε να διατη- ρείται περισσότερο η θερμοκρασία του. Εφόσον έχετε τοποθετήσει τη ψησταριά πρέπει να περάσουν 24 ώρες για να τη χρησιμοποιήσετε. Το πρώτο άναμμα -κάψιμο- του φούρνου γίνεται μόνο τη πρώτη φορά και δεν χρειάζεται να ξαναγίνει. Για την καλύτερη διατήρηση και αποφυγή υγρασίας συνίστατε η τοποθέτηση στεγάστρου. Τυχόν ρωγμές στο κέλυφος μπορεί να εμφανιστούν και δεν επιφέρουν καμία συνέπεια στο προϊόν.