Φόρμα συμπλήρωσης στοιχείων χονδρικής
* Επωνυμία

* Ονοματεπώνυμο Υπευθύνου

* ΑΦΜ

* ΔΟΥ

* Διεύθυνση

* Πόλη, περιοχή

* ΤΚ

Συνεργαζόμενη Courier

* Σταθερό Τηλεφωνο

Φαξ

* Κινητό Τηλέφωνο

* Επάγγελμα

* Email Επικοινωνίας

Μάθατε για εμάς

Μήνυμα

* Συγκατάθεση για λήψη SMS


* Συγκατάθεση για λήψη προωθητικών E-malΜε τη αποστολή των στοιχείων σας δηλώνεται υπεύθυνα με γνώση των συνεπειών του Ν. 1599/86, πως όλα τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα δήλωση είναι αληθή και αποδεικνύονται από επίσημα δικαιολογητικά που είναι στη διάθεση της εταιρείας ΘΕΡΜΟΖΕΛ Α.Ε. στην περίπτωση που ζητηθούν. Συμφωνώ και αποδέχομαι ότι η εταιρεία ΘΕΡΜΟΖΕΛ Α.Ε. θα τηρεί σε αρχείο και θα επεξεργάζεται τα ανωτέρω προσωπικά δεδομένα χωρίς την ανακοίνωσή τους σε τρίτους.

Διαβάστε τους όρους χρήσης στο σύνδεσμο Όροι χρήσης και Πολιτική Απορρήτου.

To υποκείμενο των δεδομένων δηλώνει ότι:

  • Ενημερώθηκα ρητώς για την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και των ειδικής κατηγορίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που επεξεργάζεται η «ΘΕΡΜΟΖΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
  • Έλαβα γνώση για τα δικαιώματα που έχω και διατηρώ ως υποκείμενο των δεδομένων μου, σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων, καθώς και για την πολιτική της εταιρίας που είναι δημοσιευμένη στον ιστότοπο https://www.thermozel.gr/terms.
  • Αναγνωρίζω και αποδέχομαι το σκοπό επεξεργασίας των προσωπικών μου δεδομένων προκειμένου να λάβω από την «ΘΕΡΜΟΖΕΛ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ή μέσω συνεργατών της, ενημερωτικό υλικό, τεχνική υποστήριξη, προϊόντα ή υπηρεσίες σχετικά με το αντικείμενο της εταιρίας.
  • Συναινώ για το χρονικό διάστημα αποθήκευσης των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, που αναφέρονται στην πολιτική απορρήτου της εταιρίας, η οποία είναι δημοσιευμένη στον ιστότοπο https://www.thermozel.gr/terms
  • Παρέχω την ελεύθερη, ρητή, σαφή, αβίαστη και εν πλήρη επίγνωση μου, συγκατάθεσή στην εταιρία για την επεξεργασία των δεδομένων μου.
  • Είμαι άνω των 16 ετών
  • Στο πλαίσιο της ίδιας επεξεργασίας ενημερώθηκα για το δικαίωμά μου να εναντιωθώ, ανά πάσα στιγμή, σε αυτήν, μέσω της αποστολής σχετικού αιτήματος στην εταιρία.


* Κωδικός της εικόνας


Αποδοχή
Ευχαριστούμε, το μήνυμα σας απεστάλει επιτυχώς!